Xuất xứ và giai thoại văn chương Tha Hương Ngộ Cố Tri

Xuất xứ và giai thoại văn chương Tha Hương Ngộ Cố Tri

LTS: Kính mời quý độc giả Liên Nghĩa xem bài viết, "Xuất xứ và giai thoại văn chương Tha Hương Ngộ Cố Tri" của tác giả Trần Lâm Phát. Nghĩa Sinh Trần Lâm Phát gia nhập và tham dự các hoạt động giáo dục và xã hội từ thiện của Hiêp Đoàn Nghĩa Sinh Việt Nam trong thập niên 1960"s và 1970"s. Trần Lâm Phát là một thành viên trong Tâm Sinh viên thuộc Phương Đoàn Nghĩa Sinh Saigon lúc bấy giờ. Anh tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Saigon và được bổ nhiệm dạy học tại một số trường công lập ở miền Nam Việt Nam.
Trần Lâm Phát
(16/10/2022 - 68 lượt xem)

Các bài viết khác cùng tác giả Trần Lâm Phát
1 - Ngô đồng nhất diệp lạc (03/11/2022 - 56 lượt xem)
4 - Quê tôi ngày ấy (29/06/2012 - 807 lượt xem)
7 - Nhớ Mẹ (15/05/2011 - 781 lượt xem)
8 - Ngày xuân nơi đất khách (13/02/2011 - 725 lượt xem)
10 - Lời khuyên bạn đầu Xuân Tân Mão (21/01/2011 - 779 lượt xem)
12 - Mẹ (28/12/2010 - 883 lượt xem)
13 - Kính gởi anh Hiếu (05/12/2010 - 696 lượt xem)